khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support
hotline-esc

Hướng dẫn cấu hình tự động trả lời

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị, click [Autoresponders]

Autoresponders1

[B2]: Click [Create New Autoresponder]

Autoresponders2

[B3]:

[Mục 1]: Nhập tên_email_account@tên_miền_của_bạn (đây là email bạn dùng để trả lời)

[Mục 2]: Nhập nội dung trả lời tự động

[Mục 3]: Click [Create] để hoàn tất

Autoresponders3

Hướng dẫn cấu hình tự động trả lời
Vui lòng đánh giá