Cài đặt Config Server Firewall

Bước 1: Downloading Config Server Firewall (csf) không có sẵn trong repo, chúng ta sẽ download từ website của csf như lệnh sau: wget https://download.configserver.com/csf.tgz Step 2: Giải Nén Giải nén gói tar tar -xzf csf.tgz Step 3: Cài đặt Nếu bạn đang dùng firewall khác nên tắt trước khi cài đặt, nên disable UFW […]

Read More »
Phân quyền server Linux

Phân quyền server Linux

Các nhóm người dùng trong Linux Trên các hệ thống máy Server sử dụng Unix, Linux… người dùng được chia ra làm 3 nhóm: Owner: Người sở hữu trực tiếp tạo ra các Files, Folder. Group: Nhóm các user. Other/Public/World: Những user không thuộc các nhóm trên. Khi người dùng login vào website tùy thuộc vào user mà […]

Read More »
Gửi Mail SMTP khi sử dụng mã nguồn mở Joomla

Gửi Mail SMTP khi sử dụng mã nguồn mở Joomla

Do hàm sendmail() của PHP khi gửi mail không cần chứng thực SMTP (khi gửi mail không cần khai báo địa chỉ gửi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gửi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gửi đến là có thể gửi mail. Việc gửi mail không cần chứng thực dẫn đến […]

Read More »

Cài đặt ClamAV và các option cơ bản

ClamAV là ứng dụng quét virus trên CENTOS 1. — Cài đặt gói EPEL để lấy dữ liệu CLAMAV từ thư viện — # yum install epel-release 2. — Download và cài đặt CLAMAV — # yum install -y clamav clamd 3. — Start dịch vụ CLAMAV — # /etc/init.d/clamd start # chkconfig clamd on 4. — Cập nhật […]

Read More »

Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó. 1. Nén và giải nén file có đuôi .gz 1.1 Nén #gzip [tên file] 1.2 Giải nén #gunzip [tên file] 2. Gom và bung […]

Read More »

Linux Server

1. Linux server là gì? Linux server là một máy chủ sử dụng hệ điều hành linux mã nguồn mở được thiết kế để xử lý các nhu cầu khắt khe hơn của các ứng dụng kinh doanh như mạng và quản trị hệ thống, quản lý sơ sở dữ liệu và dịch vụ web. […]

Read More »

Lý do bạn nên chọn Windows server ?

Bạn dự định sẽ thuê một dịch vụ máy chủ để xây dựng trang web cho doanh nghiệp nhỏ, thì cần phải nắm được những kiến thức cơ bản về máy chủ mạng. Chính bạn sẽ là người đánh giá xem những đặc tính nào được yêu cầu và ngân quỹ chi ra là bao […]

Read More »

ESC – Công ty Giải pháp Trực tuyến

Contact Me on Zalo
X