khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support
hotline-esc

Hướng dẫn tạo email account

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting: http://tên_miền_của_bạn:8777

[B2]: Click [Email Accounts]

huong_dan_tao_email_account[B3]: Click [Create mail account]

huong_dan_tao_email_account_2[B4]:

[Mục1]: Nhập tên email account lưu ý: không bao gồm phần @tên_miền_của_bạn

[Mục2]: Bạn nhập password cho email account

[Mục3]: Dung lượng hộp thư lưu trữ của email account

[Mục4]: Giới hạn số lần gửi trong 1 giờ

huong_dan_tao_email_account_3

[B5]: Sau khi cấu hình xong click [Create] để tạo email account.

[B6]: Sau khi tạo xong bạn click vào [Webmail] để kiểm tra

huong_dan_tao_email_account_4

[B7]: Tiến hành đăng nhập bằng email account vừa tạo gửi nhận để test

huong_dan_tao_email_account_5

Hướng dẫn tạo email account
Vui lòng đánh giá