khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support
hotline-esc

Hướng dẫn cấu hình Catch-All Email

Catch-All Email giúp mail box của bạn nhận tất cả các email dù địa chỉ nhận không đúng hoặc không tồn tại.
VD: khi nhân viên A gửi email đến support@escvn.com nhưng lại gõ nhầm là suport@escvn.com, nhờ chức năng Catch-All Email được cấu hình trên hosting ESC, dù nhân viên A gõ sai, email vẫn gửi đến được support@escvn.com

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị

[B2]: Click [Catch-All E-mail]

catch-all1[B3]:

[Mục 1]: Fail – Gửi về cho người gửi email thông báo địa chỉ người nhận không tồn tại

[Mục 2]: Ignore – Email sẽ bị drop và sẽ không có thông báo cho người gửi

[Mục 3]: Address – Nhập email account nhận vào (email account này sẽ nhận tất cả các mail gửi sai)

[Mục 4]: Click [Update]

catch-all2

Hướng dẫn cấu hình Catch-All Email
Vui lòng đánh giá