Hướng dẫn tạo mã CSR từ hosting Directadmin ESC

Hướng dẫn tạo mã CSR từ hosting Directadmin ESC

[Bước 1]: Quý khách đăng nhập bằng quyền user hosting [Bước 2]: Quý khách vào theo đường dẫn sau: Advanced Features -> SSL Certificates [Bước 3]: Tạo Public key (CSR) Click vào Create A Certificate Request và tiến hành khai báo thông tin tạo CSR 2 Letter Country Code: chọn tên quốc gia. State/Province: điền […]

Read More »

ESC – Công ty Giải pháp Trực tuyến

Contact Me on Zalo
X