Tạo và đăng nhập account members

Tạo và đăng nhập account members

[B1]: Đăng nhập trang members.esc.vn [B2]: Click vào [Mở tài khoản mới] [B3]: Nhập thông tin của bạn vào form Lưu ý: [Mục 1]: Khi click vào [Tạo mật khẩu] thì mật khẩu sẽ được tạo random là một các ký tự ngẫu nhiên [Mục 2]: Nhập số điện thoại của bạn theo dạng +84-phần phía […]

Read More »

ESC – Công ty Giải pháp Trực tuyến

Contact Me on Zalo
X