Tương tự Redirect Url nhưng trên thanh địa chỉ sẽ không thay đổi tên miền của bạn

Tương tự REDIRECT URL nhưng trên thanh địa chỉ của trình duyệt người sử dụng vẫn thấy tên_miền_của_bạn Vd: tên_miền_của_bạn trỏ đến site esc.vn nếu bạn sử dụng frame thì trên thanh địa chỉ sẽ hiển thị tên_miền_của_bạn và nội dụng site sẽ là site esc.vn [B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [FRAME]. […]

Read More »

ESC – Công ty Giải pháp Trực tuyến

Contact Me on Zalo
X