Hướng dẫn tạo reseller

Hướng dẫn tạo reseller

[B1]: Đầu tiên bạn phải đăng nhập với quyền [Admin level] (Dấu >> ở dòng nào thì bạn đang ở level đó) Click [Manage Reseller Packages] [B2]: Thêm một gói (phải có gói thì mới tạo resellers được) Gói sẽ lưu giữ thông tin cấu hình như Bandwidth, Disk space, Số lượng domain, subdomain, email […]

Read More »

ESC – Công ty Giải pháp Trực tuyến

Contact Me on Zalo
X