Hướng dẫn cấu hình Mailing List

Hướng dẫn cấu hình Mailing List

Mailing List có thể dùng làm một hộp thư đại diện cho một phòng ban trong công ty, khi có ai đó gửi email vào đây thì tất cả mọi người trong phòng đều nhận được. Khi thường xuyên có nhu cầu gửi email đến một số người nhất định, thay vì phải nhập địa […]

Read More »

ESC – Công ty Giải pháp Trực tuyến

Contact Me on Zalo
X