Hướng dẫn đăng ký VPS eCloud server trên member ESC

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://member.esc.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước.

[Bước 3]: Quý khách rê chuột vào menu Server/VPS -> click Đăng ký Server/VPS (hình dưới).

[Bước 4]: Tiến hành tạo Server/VPS

 [Mục 1]: Click dịch vụ Server/VPS của quý khách muốn đăng ký.

 [Mục 2]: Tiếp tục.

[Bước 5]: Kiểm tra cấu hình Server/VPS

[Bước 6]:

[Mục 1]: Quý khách chọn thời gian duy trì Server/VPS

[Mục 2]: Nhập mã khuyến mãi (nếu có).

[Mục 3]: Kiểm tra chi phí thanh toán cho dịch vụ Server/VPS

[Mục 4]: Tiếp tục.

[Bước 7]: Tạo thông tin Server/VPS

[Mục 1]: Quý khách chọn hệ thống Server/VPS (windows hoặc Linux).

[Mục 2]: Quý khách chọn thời gian duy trì Server/VPS

[Mục 3]: Quý khách điền thông tin đăng ký theo form.

[Mục 4]: Tiếp tục đăng ký.

[Bước 8]: Đăng ký thành công Server/VPS

Leave a Reply

ESC – Công ty Giải pháp Trực tuyến

Contact Me on Zalo
X