• SSD1

  39.000
  • 2.000 MB Dung lượng
  • Unlimited Emails
  • 1 Free SSL
  • 60 GB Băng thông
  • 1 DB MSSQL/MySQL
  • 3 Subdomain
  • 1 User/Website
  • 3 Domain Pointers
  • Unlimited Addon Domain
  • Park Domain
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Backup Hàng tuần
  • Hỗ trợ iPv6
  • Free 1 năm tên miền
  Quick View
 • SSD2

  69.000
  • 4.000 MB Dung lượng
  • Unlimited Emails
  • 1 Free SSL
  • Unlimited Băng thông
  • 3 DB MSSQL/MySQL
  • 5 Subdomain
  • 1 User/Website
  • 5 Domain Pointers
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Park Domain
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Backup Hàng tuần
  • Hỗ trợ iPv6
  • Free 1 năm tên miền
  Quick View
 • SSD3

  119.000
  • 6.000 MB Dung lượng
  • Unlimited Emails
  • 1 Free SSL
  • Unlimited Băng thông
  • 5 DB MSSQL/MySQL
  • Unlimited Subdomain
  • 2 User/Website
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Park Domain
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Backup Hàng tuần
  • Hỗ trợ iPv6
  • Free 1 năm tên miền
  Quick View
 • SSD4

  159.000
  • 10.000 MB Dung lượng
  • Unlimited Emails
  • 1 Free SSL
  • Unlimited Băng thông
  • 10 20 DB MSSQL/MySQL
  • Unlimited Subdomain
  • 20 User/Website
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Park Domain
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Backup Hàng tuần
  • Hỗ trợ iPv6
  • Free 1 năm tên miền
  Quick View
 • SSD5

  249.000
  • 12.000 MB Dung lượng
  • Unlimited Emails
  • 1 Free SSL
  • Unlimited Băng thông
  • 20 50 DB MSSQL/MySQL
  • Unlimited Subdomain
  • 50 User/Website
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Park Domain
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Backup Hàng tuần
  • Hỗ trợ iPv6
  • Free 1 năm tên miền
  Quick View
 • SSD6

  659.000
  • 60.000 MB Dung lượng
  • Unlimited Emails
  • 1 Free SSL
  • Unlimited Băng thông
  • 25 100 DB MSSQL/MySQL
  • Unlimited Subdomain
  • 40 100 User/Website
  • Unlimited Domain Pointers
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Park Domain
  • Unlimited Ftp Accounts
  • Backup Hàng tuần
  • Hỗ trợ iPv6
  • Free 1 năm tên miền
  Quick View