khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support
hotline-esc

DEDICATED SERVER

DSSUN 1

2.200.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  1 x Intel® Xeon® Quad-Core
  X5650 2.66GHz 12MB
 • 8GB + 8GB RAM DDR3 1333
 • 1 TB HDD
 • RAID 0, 1, 5 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 2.200.000 đx12 tháng
 • 2.420.000 đx06 tháng
 • 2.904.000 đx03 tháng

DSSUN 2

3.200.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 16GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ DA/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.200.000 đx12 tháng
 • 3.520.000 đx06 tháng
 • 4.224.000 đx03 tháng

DSSUN 3

3.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ DirectAdmin
 • 3.500.000 đx12 tháng
 • 3.850.000 đx06 tháng
 • 4.620.000 đx03 tháng

DSSUN 4

4.000.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x2.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.000.000 đx12 tháng
 • 4.400.000 đx06 tháng
 • 5.280.000 đx03 tháng

DSSUN 5

4.800.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 3x2.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.800.000 đx12 tháng
 • 5.280.000 đx06 tháng
 • 6.336.000 đx03 tháng

DSSUN 6

5.300.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB DDR3 1333
 • 4x2.000 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.300.000 đx12 tháng
 • 5.830.000 đx06 tháng
 • 6.996.000 đx03 tháng

DSVDC1

2.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1230 3.20GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x320 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 2.500.000 đx12 tháng
 • 2.750.000 đx06 tháng
 • 3.000.000 đx03 tháng

DSVDC2

3.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1240 3.30GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.500.000 đx12 tháng
 • 3.850.000 đx06 tháng
 • 4.200.000 đx03 tháng

DSVDC3

3.800.000 đ/tháng Mua ngay
 • Single Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X9
  Intel® Xeon® Sandy Bridge
  Quad-Core E3-1270 3.40GHz 8MB LGA 1155
 • 8GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.800.000 đx12 tháng
 • 4.180.000 đx06 tháng
 • 4.560.000 đx03 tháng

DSVDC4

4.300.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 8GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x500 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.300.000 đx12 tháng
 • 4.730.000 đx06 tháng
 • 5.160.000 đx03 tháng

DSVDC5

5.100.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 12GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 2x1 TB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.100.000 đx12 tháng
 • 5.610.000 đx06 tháng
 • 6.120.000 đx03 tháng

DSVDC6

5.600.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  SuperMicro USA 1U Server Rack X8DTL-i 2
  Intel® Xeon®
  Quad Core Processor E5620 2.40GHz 12M
  QPI 5.86 GT/sec LGA1366
 • 16GB DDR3 1333
  240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666)
 • 4x500 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.600.000 đx12 tháng
 • 6.160.000 đx06 tháng
 • 6.720.000 đx03 tháng

DSVN01

2.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  1 x Intel® Xeon® Quad-Core
  X5650 2.66GHz 12MB
 • 8GB + 8GB RAM DDR3 1333
 • 1 TB HDD
 • RAID 0, 1, 5 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 2.500.000 đx12 tháng
 • 2.750.000 đx06 tháng
 • 3.000.000 đx03 tháng

DSVN02

3.500.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 16GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ Helm/ Lxadmin(Kloxo)
 • 3.500.000 đx12 tháng
 • 3.850.000 đx06 tháng
 • 4.200.000 đx03 tháng

DSVN03

3.800.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x1.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí OS/ DirectAdmin
 • 3.800.000 đx12 tháng
 • 4.180.000 đx06 tháng
 • 4.560.000 đx03 tháng

DSVN04

4.300.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 2x2.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 4.300.000 đx12 tháng
 • 4.730.000 đx06 tháng
 • 5.160.000 đx03 tháng

DSVN05

5.100.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad-Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB RAM ECC DDR3 1333
 • 3x2.000 GB HDD
 • RAID 0, 1, 5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.100.000 đx12 tháng
 • 5.610.000 đx06 tháng
 • 6.120.000 đx03 tháng

DSVN06

5.600.000 đ/tháng Mua ngay
 • Dual Processor Servers
  DELL USA 1U Server Rack
  2 x Intel® Xeon® Quad Core
  E5649 2.53GHz 12MB LGA
 • 32GB DDR3 1333
 • 4x2.000 GB HDD
 • RAID 0,1,5,10 support
 • Unlimited Bandwidth
 • Miễn phí Directadmin (Linux)
 • 5.600.000 đx12 tháng
 • 6.160.000 đx06 tháng
 • 6.720.000 đx03 tháng

CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG HÀNG THÁNG (VND)

Thêm 1TB HDD400.000 đ
Thêm 8GB RAM250.000 đ
Thêm 1 IP100.000 đ
Thêm 1 port mạng300.000 đ
OS Reload/cài đặt thêmMiễn phí lần đầu
Dịch vụ quản trị500.000 đ
Bản quyền Windows server185.000 đ
Bản quyền DirectAdmin190.000 đ
Bản quyền Plesk Web Admin88.000 đ
CÁC HỖ TRỢ KHÁC
Data Center Sundata / Viettel
Ổ cắm mạng từ Switch đến Backbone1 Gbps
Đường truyền trong nước100 Mbps
Đường truyền quốc tế10 Mbps
Servers chuẩn cloudSupermicro/DELL
Số lượng domainsKhông giới hạn
Filewall
Toàn quyền quản trị server
Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại/email/chat24/24
Khắc phục sự cố24/24
Khởi động servers24/24

Nhanh, an toàn, đáng tin cậy

Server của bạn được lắp đặt tại các Trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam với cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế.

 • Đảm bảo Uptime 99,9%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Kích hoạt ngay sau khi đăng ký
LiveZilla Live Chat Software
WordPress Security